Souhlas s pořízením a užitím fotografií osoby

jakožto účastník/ účastnice kurzu Mi Tefiti výslovně souhlasím s tím, aby

Lenka Bobková
IČ: 10974407
se sídlem: Vrchlického 1976, Kladno, 27201
kontaktní údaje:
e-mail: lenka@mitefiti.cz
telefon: 736 615 440
web: www.mitefiti.cz

(dále jen „pořizovatel“) pořídil fotografie mé osoby v průběhu kurzu Mi Tefiti.

Souhlasím s užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, sociální sítě, tiskoviny).

Rovněž souhlasím s tím, aby pořizovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů pořizovatele.

Souhlasím s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část.

Tento svůj souhlas jsem oprávněn/a kdykoli odvolat, a to zasláním odvolání souhlasu písemně nebo elektronicky na jeden z výše uvedených kontaktů pořizovatele.

Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a prostřednictvím webového rozhraní pořizovatele s ním dobrovolně souhlasím.